Nieuws

Afscheidsconcert Ciska van der Weij

Maandagavond 13 februari werd er een afscheidsconcert gegeven voor Ciska van der Weij. Zij was docent klarinet vanaf de allereerste start van onze eigen muziekopleiding in september 2009. In januari 2010 is zij begonnen als dirigente van het c-orkest.
Tijdens dit afscheidsconcert speelden het c-orkest, de 1e- en 2e jaars AMV-ers (blokfluit groepen) en alle leerlingen van Ciska. Een leuk afwisselend concert waarin er met veel enthousiasme muziek werd gemaakt. We willen Ciska hartelijk bedanken voor alle inzet en betrokkenheid bij onze vereniging en wensen haar alle goeds toe.