Nieuws

AMV-cursus

Bij muziekvereniging “Juliana” kunnen kinderen die het volgende schooljaar in groep 4, 5 of 6 zitten, een tweejarige cursus
Algemene Muzikale Vorming (AMV) volgen. Deze cursus wordt gegeven op maandag (of donderdag) in het clubgebouw van
“Juliana”, Slingerweg 3.

Zie onderstaande link voor meer informatie:

Werving scholen 2015