Nieuws

Anjeractie

Vanaf maandag 30 mei tot en met zaterdag 4 juni a.s. vindt de 71e Anjeractie plaats, de jaarlijkse collecteweek voor cultuur en natuurbehoud. Tienduizenden collectanten van culturele verenigingen gaan langs de deuren om geld op te halen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. De opbrengst gaat voor de volle honderd procent naar cultuur en natuurbehoud.

Leden van Muziekvereniging Juliana Den Ham zullen in Den Ham weer aan de deur komen met de bekende blauwe collectebus. Elke gedoneerde euro is bestemd voor cultuur en natuurbehoud in onze eigen regio.

Vanaf dit jaar mogen collecterende verenigingen 50% van de opbrengst houden voor de eigen clubkas. De andere helft is bestemd voor projecten binnen de provincie Overijssel.

Cultuur is een belangrijke, bindende factor in de samenleving. Vanwege de forse overheidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid in de cultuursector vergroot worden. Juist nu is er extra behoefte aan steun.