Nieuws

Clubgebouw

fundering

Deze week is er een start gemaakt met het uitgraven van de fundering voor de toekomstige repetitieruimte aan ons clubgebouw