Nieuws

Huis aan huis oud papier ophalen vervalt

Gelet op de huidige berichtgeving vanuit overheid, RIVM en KNMO rondom het Coronavirus (COVID-19) heeft Muziekvereniging Juliana Den Ham moeten beslissen dat al haar activiteiten in april komen te vervallen. Waaronder ook het oud papier dat opgehaald werd aan huis door de leden van Muziekvereniging Juliana op zaterdag 4 april. Het gespaarde oud papier kunt u blijven inleveren bij de containers aan de Geerdijk. Wij willen u vriendelijke vragen om uw oud papier in te leveren in de aangegeven container. Bij het inleveren van uw oud papier houdt u 1,5 meter afstand van anderen om coronabesmetting te voorkomen.

We hebben samen een verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het Coronavirus met alle daarbij behorende gevolgen te voorkomen.